woensdag 28 januari 2009

Stofjes stofjes stofjes - Fabrics fabrics fabrics

Ik heb vanochtend op de markt méters glimmende en glitterende stof gekocht, om carnavalskostuums van te maken. Gisteren had ik al de patronen gekocht, de bedoeling is dat ik deze lappen om ga toveren in geishakostuums voor mij en de meisjes, en een samuraikostuum voor Eric. Het enige wat ik nog nodig heb is een grote zak tijd, weet iemand waar dat te koop is???


This morning I bought yards and yards of shiny fabric at the market, to make costumes for carnival. Yesterday I bought the patterns, I am supposed to transform these fabrics into geisha costumes for me and the girls, and a samurai costume for Eric. The only thing I need now is a big bag of time, does anyone know where to get that???

woensdag 21 januari 2009

Two more blocks!

Blok 6 en 7 zijn af, dus nog één te gaan en dan kan ik beginnen met mijn top in elkaar te zetten. Deze blokken heten Missouri Star en Jacob's Ladder, en het laatste blok dat ik voor deze quilt ga maken is een Bachelor's Puzzle.

Verder ben ik "getagged" door Isabella. De bedoeling is dat ik jullie de vierde foto uit mijn vierde fotomapje laat zien. Ahum Isabella, dat is een goede manier om me erop te wijzen dat mijn foto-archief een chaos is. Ik kon dus ook niet echt een vierde mapje vinden, of er stond geen vierde foto in, of de foto was niet geschikt voor publicatie... Wat ik wel tegenkwam was een ietwat wazige, maar oh zo schattige foto die ik jullie niet wil onthouden: mijn dochter Isabelle op haar vierde verjaardag, samen met Krijn, de jongste zoon van onze vrienden. Jullie moeten weten dat Krijn op dit moment niks van Isabelle wil weten, ze mag niet te kort in de buurt komen, dus dit is een heel bijzondere foto! Nu is het mijn beurt om vier anderen te tikken, en dat zijn: Simone, Iris, Yvonne en Tineke.
I finished blocks #6 and 7, so just one more to go before I can begin assembling my top. I made a Missouri Star and a Jacob's Ladder. The last block I am going to make for this quilt will be a Bachelor's Puzzle.

Then, I got tagged by Isabella. The meaning of this is to show you my fourth photo in my fourth map. Uhm... this is a good way to discover what a chaos my photo-archive is, Isabella!!! So anyway, I couldn't really find a fourth map with a fourth picture, anyway, nothing suitable to publish, but I did find a picture a bit blurry but oh so cute I don't want to keep from you:
This is my daughter Isabelle on her fourth birthday with Krijn, the youngest son of friends of ours. You must know that nowadays Krijn seems to not want Isabelle anywhere too near of him, so this is a very rare picture to cherish! Now it is my turn to tag four more people: Simone, Iris, Yvonne and Tineke.

woensdag 14 januari 2009

block #5

Hier is het vijfde blok, "card trick". Dit is het eerste blok dat ik zelf heb gekozen, we hebben het niet in de les gemaakt. Ik vind het een erg leuk patroon. Ik begin er meer en meer aan te twijfelen of het gaat lukken om de top voor de volgende les af te hebben, gelukkig heb ik dit kleine quiltje nog om het doorstikken op te oefenen, mocht het niet lukken. Ik heb gemerkt dat patchen met een deadline niet werkt voor mij, daar ga ik alleen maar fouten van maken, en daar raak ik gefrustreerd van. Dus ben ik blij dat ik dit blok vandaag af heb, de volgende drie blokken liggen al gesneden klaar, en vanavond bij de tv ga ik lekker wat borduren! Ik heb de quilted hearts garden afghan maar weer eens opgepakt.


Here's my 5th block, "card trick". This is a block I have chosen myself, we haven't made it in the course. I like how it turned out. I'm beginning to doubt more and more if I am going to finish the top in time, but I have this little quilt to practice the actual quilting on, in case it isn't finished next thursday. I noticed that patching on a deadline doesn't work for me, so having this block finished today is good, the next three blocks are already cut, now tonight by the tv I will do some stitching. I have picked up the quilted hearts garden afghan again. Otherwise I will make more and more mistakes in the patching and only will get frustrated...

vrijdag 9 januari 2009

Block #4

Ik moet een beetje opschieten, gisteren kregen we op les te horen dat het de bedoeling is dat we onze quilttop over 2 weken klaar hebben... Dus vandaag tussen de bedrijven door maar doorgegaan met het log cabin blok waar we op les mee begonnen waren, en dit is het resultaat. Op naar de volgende blokken!


I have to speed up things a bit, yesterday in the lesson we were told that our quilt top is supposed to be ready in two weeks... So today I have worked on the log cabin block we started in the lesson, and this is the result. Now on with the other blocks!

woensdag 7 januari 2009

Block #3

Blok nummer drie van mijn quiltcursus is af, er is veel tijd overheen gegaan maar ik vind het ook het mooiste blok tot nu toe geworden (al moet je niet naar de achterkant kijken, strijken is niet mijn sterkste kant...). Het is een variatie op de "drunkards path". Morgen hebben we weer les en dan gaan we de log cabin leren, dat is het laatste blok dat we op les maken. Dan maak ik er nog vier andere blokken bij. Ondertussen heb ik ook een achtergrondstofje uitgekozen voor de blokken, dat wordt een heel lichtgeel/crème kleur. Het wordt een mooi geheel zo samen, ondanks dat ik in het begin niet zo weg was van de kleuren, begint het me steeds meer te bevallen.


Block #3 from my quiltcourse is finished, it took quite some time but I think it is the nicest block until now (though you mustn't look at the back, ironing is not one of my virtues...). It's a variation of the "drunkards path". Tomorrow is another lesson and we are going to learn the log cabin, which is the last block we will make in the lessons. I will add another four blocks. In the meantime I chose the background fabric for the blocks, a very light yellow/cream color. It will be nice together, although I wasn't sure of the colors in the beginning, I am liking it more and more.

dinsdag 6 januari 2009

Happy New Year!!!

Een gelukkig nieuwjaar voor jullie allemaal! Ik hoop dat jullie allemaal fijne feestdagen hebben gehad, wij in ieder geval wel.

De kerstvakantie is weer voorbij, ik mag nog een weekje thuisblijven omdat ik gisteren geopereerd ben aan mijn been. Een weekje rusten dus. In de kerstvakantie heeft mijn man het rommelhok op zolder omgetoverd in een naaikamertje voor mij, en het resultaat is te zien in de eerste twee foto's. Ik ben er erg blij mee!

Weten jullie nog dat ik ging meedoen in een RR? Inmiddels heb ik twee lappen hier thuis gehad, eerst die van Bianca, maar daar laat ik geen foto's van zien, omdat Bianca het een verrassing wil laten blijven tot hij weer bij haar in de bus valt. Op de derde en vierde foto zie je de lap van Simone en wat ik erop borduurde (een gedeelte van Moose Lodge van La-D-Da). Ik verwacht de volgende lap elk moment, als de post tenminste geen vertraging heeft opgelopen door de sneeuw die hier gisteren viel, een behoorlijk pak!


A happy new year to you all, I hope you had wonderful holidays, we sure did.

Christmas vacation is over now, but I am staying home for one more week since I had an operation on my leg yesterday. So a week rest for me. In the vacation my husband transformed a storage room in the attic into a sewing room for me, which you can see in the first two pictures. I am very happy with it!

Remember that RR I was joining? In the meantime I had two of the project here, the first from Bianca, but I am not going to show you any pictures of that, since Bianca decided it should stay a suprise for her. The second one I worked on was that from Simone, and you can see that and what I stitched on it (part of "Moose Lodge" from La-D-Da) in the third and fourth picture. I expect the next RR in the mail any moment, that is if it is not delayed by the inches of snow we had here yesterday.